Přeskočit na obsah

Nabídněte návštěvníkům neuvěřitelné zážitky v rozšířené realitě pomocí SmartGuide

Rozšířená realita (augmented reality/AR) se v cestovním ruchu stává skutečně mocným nástrojem, který dokáže návštěvníky zaujmout novým a informativním způsobem. I když má obrovský potenciál, integrace rozšířené reality do stávajících zážitků v cestovním ruchu čelí několika výzvám - mezi ně patří náklady na vývoj obsahu, potřeba specializovaného vybavení, problémy se spotřebou baterie a nedostatek odborných znalostí v oblasti technologie rozšířené reality.

SmartGuide představuje kompletní řešení pro využití rozšířené reality v turistických destinacích a atrakcích. Platforma SmartGuide umožňuje zobrazovat různe objekty, jako jsou obrázky, videa, 3D modely nebo animované postavy, přímo v rozšířené realitě na jakémkoli místě zájmu (POI) na zařízeních, která podporují tuto technologii.

Podívejme se, jak to celé funguje.

AR example A. - Geolocated photo / video
Geolokalizovaný obrázek nebo video při prohlížení v místě zájmu prolíná historii se současností.

Propojení času a prostoru - rozšířená realita SmartGuide je unikátní nástroj, který pomůže zaujmout návštěvníky

Platforma digitálních audioprůvodců SmartGuide poskytuje tvůrcům obsahu jedinečnou možnost obohatit své digitální průvodce, ať už pro vnitřní nebo venkovní prohlídky. Mohou do svých průvodců integrovat prvky jako historické fotografie, videa a 3D modely, jež lze zobrazit přímo v aplikaci SmartGuide pomocí konkrétních GPS souřadnic nebo skenováním vizuálních značek, například QR kódů.

Díky této inovativní technologii  mohou turisté obdivovat budovy a místa v jejich původní kráse, včetně těch, které již neexistují nebo byly zrekonstruovány. Mohou sledovat historické postavy procházející se po ulicích. Rozšířená realita umožňuje návštěvníkům zažít dané místo způsobem, který by nebyl možný s tradičním průvodcem. Díky AR vizualizacím mohou ožít také artefakty v muzeích a starobylé ruiny se mohou zjevit v původní kráse přímo před očima návštěvníků.

Jak vylepšit digitálního průvodce pomocí objektů rozšířené reality v aplikaci SmartGuide

Existuje několik způsobů, jak mohou destinace nebo turistické atrakce využít funkci AR od SmartGuide k tomu, aby zvýšily atraktivitu svého obsahu pro uživatele s kompatibilními zařízeními - na těchto mobilních zařízeních se v průvodci SmartGuide zobrazí další tlačítko jako ikona pro spuštění AR. Na starších telefonech bez podpory AR bude viditelný bod zájmu jako takový, ale nikoli tlačítko AR.

V současné době vytváří AR obsah na SmartGuide výhradně náš interní tým, a tato funkce je momentálně dostupná pouze online; offline stahování AR modelů není aktuálně podporováno.

Existují tři hlavní typy objektů, s nimiž lze pracovat:

 1. Objekt umístěný na souřadnicích GPS

Geolokalizovaná fotografie/video

 • Geolokalizované fotografie nebo videa představují standardní snímky nebo krátké klipy, zachycující historické události nebo stavby.
 • Jsou umístěny na přesném místě, kde se odehrály, a při prohlížení z místa zájmu prostřednictvím displeje mobilního telefonu se plynule prolínají s aktuální realitou.
 •  Tato funkce posiluje pouto uživatele s konkrétním místem a jeho širším kontextem, aniž by vyžadovala výrazné investice do tvorby obsahu.

  V případě fotografií lze tyto objekty rozšířené reality snadno integrovat do průvodce SmartGuide. V případě videí trvá implmenetace o něco déle (bez dodatečných nákladů, jen s mírným zpožděním).

Geolokalizovaný 3D objekt

 • Tato funkce zahrnuje umístění statického nebo animovaného 3D modelu na konkrétní souřadnice GPS.
 • Uživatelé si mohou tento objekt prohlédnout z různých úhlů a v některých případech se do něj dokonce podívat "zevnitř".
 • Tato možnost je zejména užitečná pro oživení staveb, které již neexistují.
 • Lze využít již existující 3D modely z dostupné knihovny nebo si nechat navrhnout vlastní objekt.

  Animované 3D objekty jsou integrovány do formátu FBX, zatímco statické 3D objekty používají formát GLB. Pro zajištění bezproblémového provozu a s ohledem na využití mobilních dat by každý model neměl v ideálním případě přesáhnout 100 MB.

AR example - Geolocated 3D object

Příklad rozšířené reality - geolokace 3D objektu

SmartGuide má také užitečnou funkci, která pomáhá návštěvníkům najít geolokalizované objekty. Aplikace je schopna navádět uživatele pomocí šipky, která ukazuje směr, kterým by měli otočit svůj telefon, aby si mohli objekt správně prohlédnout, pokud jsou momentálně otočeni špatným směrem. 


AR example - SmartGuide helps user to find geolocated object

Další příklad kompletního řešení AR od SmartGuide - pomáhá návštěvníkům najít geolokalizovaný objekt.

2. Objekt umístěný na značce

 • V tomto případě se v místě označení zobrazí 3D model, fotografie nebo video.
 • Značkou může být jakýkoli odlišný obrázek, například fotografie nebo QR kód.
 • Tato funkce je užitečná zejména ve vnitřních prostorách se stabilními světelnými podmínkami, kde by GPS nemuselo fungovat efektivně.

  Typický případ použití: animace obrazu v galerii pomocí videa, které jej oživí. Tato funkce může také sloužit k zobrazení většího 3D modelu objektu, což umožňuje návštěvníkům interagovat s modelem a prohlížet si ho z různých úhlů. Tato možnost je zvláště užitečná, pokud není možné interagovat s reálným objektem.

  I když lze tuto funkci použít ve venkovním prostředí, je důležité pečlivě vybrat "stabilní" značku, která zůstane viditelná za různých světelných podmínek, jako je den, noc nebo různé úhly osvětlení ze slunce. Tím se zajistí, že objekty rozšířené reality zůstanou trvale viditelné a budou efektivní při zlepšování celkového uživatelského zážitku.

AR example B. - Object displayed based on marker

 

Na místě značky se zobrazí statický nebo animovaný 3D model, fotografie nebo video.

3. Objekt umístěný přímo před uživatelem

 • U této funkce se 3D model, fotografie nebo video zobrazí přímo před uživatelem bez ohledu na to, kam je telefon otočen.
 • Nejlépe se tato funkce používá u objektů, které nemají pevnou polohu, jako je zvíře, auto nebo lidský avatar. Lze ji například efektivně využít k zobrazení předem nahraného průvodce lidského avatara vyprávějícího příběh nebo umožnit uživateli prozkoumat 3D objekt ze všech stran.

  Díky všem těmto funkcím může SmartGuide poskytnout AR dobrodružství, které je poutavé, vzdělávací a přístupné všem uživatelům.

AR example C. - Object displayed in front of user

Další příklad rozšířené reality - objekt umístěný přímo před uživatelem

Každá integrace objektu rozšířené reality (AR) je spojena s jednorázovým poplatkem ve výši 1 000 EUR, který nezahrnuje žádné variabilní poplatky za přípravu obsahu. Funkce Prime, dostupná za měsíční poplatek 100 €, umožňuje udržovat až 5 objektů AR. Tato služba zajišťuje optimální výkon a poskytuje aktuální informace, což přispívá k vynikajícímu uživatelskému zážitku.

Engage visitors with immersive AR experiences

Engage visitors with SmartGuide's immersive AR experiences

Vlastní AR zážitky

SmartGuide poskytuje možnost vytvářet vlastní zážitky s rozšířenou realitou, které zvedají úroveň uživatelské angažovanosti, např. schopnost vytvářet vlastní interaktivní avatary.

Vlastní interaktivní avatar představuje virtuálního průvodce vytvořeného z vlastního 3D modelu. Tento avatar může zobrazovat text, mluvit a reagovat na akce uživatele. Například může nabízet uživateli různé možnosti a na základě jeho výběru pokračovat v průvodcovské činnosti.

Díky této úrovni interaktivity se prohlídka stává poutavější a osobnější. Je však důležité vzít v úvahu, že vytvoření vlastních interakcí AR vyžaduje další práci a zdroje. Vývoj vlastního 3D modelu, animace avatara a programování interaktivních prvků vyžadují specializované dovednosti a nástroje. Navzdory dodatečnému úsilí jsou potenciální přínosy vlastních zážitků s rozšířenou realitou značné.

Technologie AR od SmartGuide obohacuje prohlídky a otevírá nové obchodní perspektivy

SmartGuide využívá revoluční technologii rozšířené reality a překračuje rámec tradičních prohlídek. Tato inovativní platforma vrství digitální informace do reálného světa a poskytuje historická fakta, navigaci a multimediální obsah. Nástroje pro orientaci a hledání cesty s podporou AR pomáhají cestovatelům při prozkoumávání neznámých oblastí. Díky integraci AR do svých služeb mohou turistické destinace a atrakce nabízet interaktivní prohlídky, které nejen přitahují nové návštevníky, ale také v nich zanechávají hluboké vzpomínky.

V dnešním konkurenčním prostředí cestovního ruchu je klíčové odlišit se od ostatních, a právě v tomto směru vyniká technologie rozšířené reality od SmartGuide. Nabízí nový pohled na věc, díky němuž se turistické destinace stávají atraktivními pro technologicky orientované cestovatele. Tato unikátní nabídka může přinést i zvýšení příjmů, protože interakce s AR přiláká více návštěvníků, potenciálně prodlouží jejich pobyt nebo podnítí další nákupy. Zároveň cestovatelé zažijí informačně bohatší a nezapomenutelnější dobrodružství.

Průlomový úspěch společnosti SmartGuide v oblasti zavádění a rozpoznávání technologií rozšířené reality

Řešení pro organizace v oblasti cestovního ruchu od SmartGuide zaznamenalo pozitivní ohlasy zejména za to, že nabízí vysoce kvalitní hotovou průvodcovskou technologii za zlomek nákladů na vlastní vývoj. Organizace tak ušetři značné finančné prostředky, a zároveň se zvýší kvalita jejich služeb.

Tento závazek k dokonalosti a cenové dostupnosti nezůstal bez povšimnutí. Technologická agentura České republiky v rámci programu EU na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA ocenila pozitivní dopad SmartGuide na cestovní ruch a rozhodla se projekt spolufinancovat grantem ve výši 1 milionu eur.

Kromě toho Evropská komise doporučila společnost SmartGuide k financování, čímž potvrdila její úsilí o propagaci technologie rozšířené reality v odvětví cestovního ruchu. Společnost SmartGuide byla také schválena jako preferovaný poskytovatel digitálních cestovních služeb v několika iniciativách EU pro financování projektů v oblasti cestovního ruchu, jako je DigiTour nebo EU Rural Tourism projects. Společnost byla pozvána, aby se jako inovátor v oblasti cestovního ruchu prezentovala na Evropském fóru cestovního ruchu 2022 a Evropském dni cestovního ruchu 2023.

Na závěr

Hotové řešení AR od SmartGuide vyniká snadnou implementací. Umožňuje destinacím a turistickým atrakcím poskytnout podrobné informace o historii a významu jednotlivých turisticky zajímavých místa, a tím zvýšit celkový zážitek návštěvníků. Toto řešení zároveň odlišuje turistické destinace a atakce od jejich konkurentů, což může vést k nárůstu příjmů a popularity.

Odhodlání a úsilí společnosti SmartGuide v oblasti rozšířené reality byly navíc oceněny a podpořeny uznávanými organizacemi, což posiluje pozitivní vliv této technologie na cestovní ruch a připravuje půdu pro budoucnost, kdy technologie a cestovní ruch budou spolu úzce propojeny.

Pokud chcete zjistit více o tom, jaké výhody může technologie AR od SmartGuide přinést vaší destinaci, turistické atrakci nebo firmě, neváhejte nás kontaktovat.