Preskočiť na obsah

Ako môžu personalizované odporúčania pomôcť rozptýliť turistov a zmierniť preplnenosť turistických lokalít

Turisticky vyhľadávané miesta na celom svete zápasia s preľudnením, ktoré negatívne ovplyvňuje nielen zážitky návštevníkov, ale aj miestne komunity a životné prostredie. Navyše, kvôli tomuto preťaženiu zostáva mnoho menej známych, ale rovnako hodnotných destinácií neobjavených a ekonomicky zanedbaných. SmartGuide pomáha tento problém riešiť tým, že ako prvá aplikácia na svete ponúka platformu na vydávanie digitálnych audiosprievodcov a poskytuje personalizované cestovné odporúčania za podpory umelej inteligencie. Touto inováciou sa snaží vyvážiť distribúciu turistov, zmierniť turistické zaťaženie populárnych miest a podporiť objavovanie nových lokalít.

Poďme preskúmať, ako môžu personalizované odporúčania v aplikácii cestovného sprievodcu SmartGuide pomôcť rozptýliť turistov a zmierniť preplnenosť turisticky vyhľadávaných miest.

Tourist enjoying personalized recommendations on travel guide app

Premena telefónov na osobných sprievodcov

SmartGuide sa stal komplexnou príročkou a spoločníkom pre cestovateľov po celom svete. Dnes už obsahuje vyše 1 200 sprievodcov integrovaných do jednej aplikácie. Tento svetový líder v oblasti sprievodcov vyniká funkciami navrhnutými pre moderných turistov: automatickým prekladom do 30 jazykov, samostatnými audio prehliadkami, offline mapami a profesionálne spracovanými príbehmi, ktoré oživujú destinácie a ponúkajú najlepšie miestne zážitky.

Jednou z hlavných výhod SmartGuide pre cestovateľov aj turistické destinácie je jeho systém odporúčaniana báze umelej inteligencie, ktorý ponúka personalizované cestovné odporúčania. Aplikácia spracováva celý svoj rozsiahly obsah prostredníctvom pokročilého modelu strojového učenia, ktorý vyvinul tím SmartGuide.

Tento model sa naučil z 20 miliónov bodov záujmu (POI), aby pochopil daný obsah. Ten automaticky kategorizuje na základe ľudských záujmov (napr. obsah pre deti, o histórii, renesancii, prírode, umení atď.). Učí sa z interakcií používateľov s obsahom v aplikácii a vytvára tak jedinečný profil pre každého cestovateľa, ktorý odráža jeho preferencie.

Personalizovaný systém odporúčania s podporou umelej inteligencie potom navrhuje body záujmu a aktivity prispôsobené týmto záujmom. Tie sa  zobrazujú na domovských obrazovkách používateľov, v rámci konkrétnych sprievodcov destináciami a vo výsledkoch vyhľadávania. SmartGuide tím sa inšpiroval odporúčaniami obsahu poskytovanými službami ako Netflix, Spotify či YouTube, ktoré ponúkajú relevantný obsah pre každého používateľa. Rozhodol sa urobiť to isté pre cestovných sprievodcov.

Táto metóda nielenže prispôsobuje cestovateľský zážitok každému používateľovi, ale pomáha aj rovnomernejšiemu rozdeleniu turistických tokov. SmartGuide nasmeruje cestovateľov na miesta, ktoré sú v súlade s ich záujmami, ale môžu byť menej preplnené. Týmto spôsobom môže zohrávať kľúčovú úlohu pri znižovaní preplnenosti turistických destinácií.

SmartGuide's AI personalized recommendations

Odporúčania SmartGuide na báze umelou inteligenciou odrážajú
personalizované návrhy na domovskej obrazovke

Prípadová štúdia Praha: Zmiernenie tlaku na centrum mesta pomocou digitálnych sprievodcov

Centrum Prahy, známe svojou krásou a historickým významom, sa už dlho potýka s problémom preplnenosti. Prílev turistov na tie isté obľúbené miesta znižoval kvalitu zážitkov návštevníkov a vytváral značný tlak na miestnu infraštruktúru a zdroje.

SmartGuide prispel k riešeniu tohoto problému digitalizáciou papierových sprievodcov a vytvorením pútavého digitálneho obsahu, ktorý nabáda k objavovaniu menej navštevovaných častí mesta. Prostredníctvom platformy digitálnych audiosprievodcov Praha inšpirovala používateľov aplikácie, aby strávili 30 % svojho času objavovaním menej známych miest, a to zdieľaním fascinujúcich príbehov o týchto lokalitách. Tento prístup prispel k úsiliu o udržateľný cestovný ruch tým, že rovnomernejšie rozdelil turistov po celom meste.

GPS heatmaps of SmartGuide digital audio guide for Prague

Praha pomocou aplikácie SmartGuide inšpirovala 30 % turistov, aby objavovali menej preplnené časti mesta.

Audio prehliadky pomáhajú používateľom vnoriť sa do príbehu a navštíviť miesta, o ktorých by inak nevedeli. Personalizované odporúčania poskytované službou SmartGuide túto skúsenosť ešte viac zlepšujú. Personalizácia zabezpečuje, že turisti sú nielen odlákaní od najviac preplnených oblastí, ale vďaka odporúčaniam šitým na mieru si objavovanie miest užijú vo väčšej miere a zároveň bude ich návšteva mesta udržateľná.

GPS heatmaps of SmartGuide digital audio guide for Prague

          Personalizované odporúčania zabezpečujú udržateľné návštevy tým, že nasmerujú návštevníkov mimo preľudnených oblastí.

Prípadová štúdia Rím - Rozširovanie obzorov s novými prehliadkami

Aj keď pôvab miest ako Forum Romanum je nepopierateľný, vysoká koncentrácia turistov v týchto oblastiach môže mnohým návštevníkom znehodnotiť zážitok. V roku 2023 predstavil SmartGuide nové pešie a cyklistické výlety, ktoré pozývajú na prieskum menej navštevovaných okrajových častí Ríma. Reagoval tak na potrebu rovnomernejšie rozdeliť tok turistov a zvýšiť zážitok návštevníkov.

GPS heatmaps of SmartGuide digital audio guide for Rome

              Špecializované pešie a cyklistické túry v aplikácii SmartGuide rozptyľujú návštevníkov do menej populárnych oblastí ďaleko za vnútorné mesto Rím

Tomuto kroku, ktorého cieľom bolo odlákať záujem od preplneného vnútorného mesta, predchádzal rok keď bol turizmus v Ríme zameraný hlavne na centrálne pamiatky. Začlenením nového obsahu prehliadok a personalizovaných odporúčaní aplikácia SmartGuide vzbudila zvedavosť návštevníkov a túžbu objavovať nové trasy prispôsobené ich preferenciám.

Táto iniciatíva pomohla povzbudiť turistov, aby sa vydali do pokojných okrajových štvrtí Ríma, čím sa znížila hustota návštevníkov v centrálnych oblastiach.

GPS heatmaps of SmartGuide tour guide app for Rome

Rím pred pridaním nových prehliadok (2022) vs. Rím po pridaní nových prehliadok (2023)

Case study Karlovy Vary - Promoting exploration beyond the Colonnade

Karlovy Vary, famous for its thermal springs and the iconic Colonnade, struggled with excessive visitor concentration in its most popular areas. To address this issue, Karlovy Vary collaborated with SmartGuide to diversify visitor encounters. Recognizing the need to appeal to an international audience, the town published four main thematic tours catering to different interests, available in five languages. This initiative was part of a broader effort that saw almost 30 tours developed, encompassing both indoor attractions, such as museums, and outdoor adventures in the natural landscapes surrounding the city.

By providing a platform that enabled the creation and publishing of these specialized tours, SmartGuide played an important role in inspiring tourists from various nationalities to venture into less frequented areas of Karlovy Vary - showcasing Karlovy Vary's vast array of hidden gems.

GPS heatmaps of SmartGuide digital audio guide for Karlovy Vary

Karlove Vary - porovnanie celkovej turistickej aktivity pred a po zavedení prehliadok, ktoré boli premyslené so zámerom rozšíriť turistov aj mimo Kolonády

Prípadová štúdia Plzeň - prekonávanie jazykových bariér

Plzeň, mesto preslávené svojím pivovarom Pilsner Urquell, zaznamenalo, že zahraniční návštevníci sa zameriavajú prevažne na túto jedinú atrakciu - pivovar.

Hoci je slávny pivovar hlavným lákadlom, cieľom mesta bolo podporiť rozsiahlejšie poznávanie ďalších kultúrnych a historických pamiatok.

Plzeň zaviedla na platforme SmartGuide prehliadky a informačný obsah vo viacerých jazykoch. Stratégia rozvoja cestovmého ruchu bola zameraná na zefektívnenie viacjazyčnej komunikácie a odstránenie jazykových bariér. Tie často obmedzovali poznávanie a porozumenie turistov nehovoriacich po česky počas ich návštevy najznámejších pamiatok. Poskytnutím prístupného obsahu sprievodcu v jazykoch, ako je nemčina, taliančina a španielčina, mesto Plzeň uľahčila rôznym skupinám návštevníkov objavovanie menej navštevovaných atrakcií mesta mimo pivovaru.

GPS heatmaps of SmartGuide audio guide for Pilsen

Prehliadky a obsah poskytovaný v populárnych cudzích jazykoch pomáhajú rozptýliť návštevníkov z centra mesta

Analýza údajov odhalila zaujímavé trendy v distribúcii návštevníkov, ktoré korelovali s dostupnosťou a propagáciou lokalizovaného obsahu sprievodcu. Napríklad medzi nemecky hovoriacimi turistami došlo k výraznému nárastu prieskumu centra Plzne, pravdepodobne vďaka aktívne propagovanému obsahu v nemčine. To kontrastovalo s talianskymi turistami, ktorí napriek tomu, že mali k dispozícii obsah vo svojom jazyku, nevykazovali podobné rozšírenie, čo poukazuje na nedostatočné propagačné úsilie. Španielsky hovoriaci turisti, ktorým chýbal obsah aj propagácia v ich jazyku, zostali vo veľkej miere sústredení okolo pivovaru Pilsner Urquell.

GPS heatmaps of SmartGuide audio guide for Pilsen

Rozptyl nemeckých návštevníkov v roku 2023 (obsah / propagácia) vs. Rozptyl nemeckých návštevníkov v roku 2023 (obsah / propagácia)  vs.  rozptyl španielských návštevníkov v roku 2023 (žiaden obsah/ žiadna propagácia)

Prípadová štúdia Girona - odhaľovanie skrytých pokladov

V meste Girona, s bohatou históriou a kultúrou, SmartGuide zviditeľnil  atrakcie mimo bežných turistických trás, vrátane miest, kde sa natáčal populárny televízny seriál "Hra o tróny". Zavedenie týchto nových prehliadok výrazne ovplyvnilo správanie turistov. Pred zapojením služby SmartGuide návštevníci často prehliadali Gironu a namiesto toho sa sústreďovali na známe oblasti v Barcelone a jej okolí. Po zavedení sprievodcov so širšou ponukou zaujímavých miest v Girone došlo k výraznému zvýšeniu záujmu o oblasti, ktoré boli predtým turistami podceňované.

GPS heatmaps of SmartGuide digital audio guide for Girona

                 Girona pred pridaním nového obsahu (Júl - December 2022) vs. Girona po pridaní nového obsahu (Júl - December 2023)

Porovnaním vzorcov návštevníkov pred a po zavedení týchto prehliadok SmartGuide je zrejmé, že sprístupnenie rôznorodého kultúrneho a historického obsahu môže výrazne ovplyvniť prieskumné návyky turistov.

Úloha tvorby a propagácie obsahu digitálnych sprievodcov pri znižovaní preplnenosti v cestovnom ruchu

Pre aktívne zapojenie používateľov aplikácie SmartGuide je kľúčová tvorba a propagácia obsahu digitálnych sprievodcov. Obsah by mal byť vždy aktualizovaný, atraktívny a správne marketingovo komunikovaný, aby udržal používateľskú základňu angažovanú a informovanú o rôznych destináciách. Táto stratégia nielenže udržiava záujem súčasných používateľov, ale tiež prispieva k rovnomernejšiemu rozptyľovaniu turistického ruchu.

Rovnako dôležitá je cielená propagácia na prilákanie nových používateľov a podporu udržateľného cestovného ruchu. Využívanie QR kódov a NFC tagov s jedinečnými aktivačnými odkazmi na rôznych marketingových materiáloch umožňuje spoločnosti SmartGuide presne určiť, ktoré kanály sú pri získavaní nových používateľov najúčinnejšie. Tento prístup zhromažďuje cenné údaje o interakciách a preferenciách používateľov, čo destináciám umožňuje zdokonaľovať svoje propagačné aktivity a služby digitálnych sprievodcov. Vďaka porozumeniu toho, čo turistov najviac zaujíma, sa destinácie môžu správne rozhodovať o tom, ako zlepšiť distribúciu návštevníkov a pomôcť tak znižovať preplnenosť populárnych lokalít.

Manažment destinácie založený na údajoch prostredníctvom služby SmartGuide

SmartGuide mení spôsob, akým destinácie zhromažďujú a analyzujú informácie o pohybe návštevníkov pomocou veľkých dát. Destinácie získavajú cenné poznatky vďaka komplexnému zberu kvantitatívnych údajov o aspektoch, ako sú pôvod návštevníkov, demografia, jazykové preferencie a obľúbené miesta. Tieto údaje sú rozhodujúce pre pochopenie aktuálneho turistického prostredia.

Použitie tepelných máp ponúka kvalitatívnu analýzu, ktorá názorne ukazuje, kde a kedy sa návštevníci najaktívnejšie zapájajú do destinácie. Tepelné mapy odhaľujú účinnosť konkrétnych prehliadok pri rozdeľovaní návštevníkov mimo preplnených miest, rozdiely v tom, čo návštevníkov práve zaujíma v danej sezóne a spôsob, akým rôzne národnosti skúmajú destináciu.

Tento dvojitý prístup poskytuje podrobný obraz o správaní turistov a aktuálnych trendoch. Využitie poznatkov z dát umožňuje destináciám efektívnejšie riadiť rozptyl turistov a efektívnejšie sa rozhodovať pri plánovaní budúceho obsahu. Ak napríklad údaje ukážu, že určitá trasa úspešne motivuje návštevníkov, aby preskúmali aj menej preplnené atrakcie, podobné stratégie možno zopakovať alebo rozšíriť na iné miesta.

Analýza údajov z tepelných máp môže ukázať, ktoré oblasti potrebujú viac obsahu alebo prehliadky v iných jazykoch, aby prilákali viac návštevníkov. Takýto cielený prístup zvyšuje záujem turistov tým, že im ponúka viac možností, a zároveň prispieva k udržateľnému turizmu a znižuje preplnenosť populárnych miest.

Záver

Spôsob, akým SmartGuide kombinuje personalizované odporúčania s komplexnou analýzou veľkých dát, významne prispieva k lepšiemu riadeniu destinácií a udržateľnému cestovnému ruchu.

Vďaka inteligentnému rozloženiu turistického ruchu do menej navštevovaných oblastí a poskytovaniu hĺbkových poznatkov o správaní návštevníkov, táto platforma digitálneho audiosprievodcu zabezpečuje efektívnejšie spravovanie zdrojov destinácií.

Aplikácie cestovných sprievodcov a prehliadok so sprievodcom, ako je SmartGuide, sú príkladom pokrokovej stratégie podporujúcej zodpovedný cestovný ruch, znižovanie preplnenosti a rozvíjanie hlbšieho porozumenia rôznych atrakcií.

Ste pripravení premeniť svoju destináciu na ukážkový príklad udržateľného cestovného ruchu?