Preskočiť na obsah

Akým spôsobom poznávajú Prahu turisti z rôznych kútov sveta - jedinečný pohľad na správanie návštevníkov prostredníctvom veľkých dát

Digitalizácia mení spôsob, akým turisti spoznávajú svet. Moderné technológie umožňujú získavať veľké množstvo údajov o správaní návštevníkov v turistických destináciách. Tieto údaje pomáhajú lepšie nastaviť ponuku a služby pre turistov. Príkladom je digitálny audiosprievodca SmartGuide, ktorý analyzuje veľké dáta a tepelné mapy správania svojich používateľov, aby destináciám poskytol podrobné informácie o preferenciách a vzorcoch správania návštevníkov.

V tomto blogu sa budeme venovať tomu, ako spoločnosť SmartGuide analyzuje údaje o správaní návštevníkov Prahy. Pozrieme sa na to, ako rôzne národnosti spoznávajú mesto a jeho pamiatky. Tieto zistenia môžu slúžiť ako referenčné hodnoty pre iné destinácie a pre zástupcov cestovného ruchu, ktorí chcú lepšie pochopiť správanie návštevníkov.

Visitor's behavior in Prague - SmartGuide's data analytics tools

Správanie návštevníkov v Prahe - nástroje dátovej analýzy spoločnosti SmartGuide

Odhalenie pulzujúceho života Prahy so SmartGuide 

Komplexná správa o správaní používateľov SmartGuide v Prahe za rok 2023 odhaľuje niekoľko kľúčových zistení, ktoré zdôrazňujú vplyv digitálnych platforiem na cestovný ruch v meste.

  1. Návštevnosť: V roku 2023 použilo SmartGuide v Prahe viac ako 60 tisíc turistov, čo poskytlo dôležité údaje o ich správaní a preferenciách. V meste je takmer 400 vonkajších bodov záujmu (POI) dostupných v 15 populárnych svetových jazykoch.
  2. Jazyková rozmanitosť a využívanie obsahu: Hoci sú nemeckí turisti najčastejšími používateľmi (19 % zo všetkých používateľov aplikácie), angličtina je najpoužívanejším jazykom obsahu a má najväčší potenciál pre objavovanie (12 % používateľov zo Spojeného kráľovstva, 11 % používateľov z USA a ďalší anglicky hovoriaci zahraniční návštevníci). Zaujímavé je, že tretím najobľúbenejším jazykom používateľov SmartGuide je španielčina, nasledovaná taliančinou a ruštinou.
  3. Kanály zapojenia: V roku 2023 bolo 50 % používateľských údajov SmartGuide v Prahe získaných prostredníctvom autobusových zájazdov Hop-on Hop-off (sledovanie polohy používateľov pokračuje aj po vystúpení z autobusu), 33 % používateľov prišlo organicky alebo priamo z obchodov s aplikáciami a 7 % prostredníctvom dlhodobej spolupráce SmartGuide s RegioJetom, populárnym českým dopravcom autobusov a vlakov.
  4. Vplyv obsahu na spôsoby poznávania: Veľké dáta odhalili výrazné rozdiely vo vzorcoch správania návštevníkov podľa dostupného obsahu. Anglická verzia pre Prahu obsahuje 37 prehliadok, ktoré často motivujú turistov objavovať miesta mimo preplneného centra, ako sú Vyšehrad, Žižkov alebo Holešovice. Preto sú anglicky hovoriaci návštevníci rozptýlení po meste viac ako Nemci alebo menšie skupiny, ako Slováci, kde je obsah obmedzený. Je tu veľký potenciál na zvýšenie počtu turistov rozšírením obsahu v ďalších jazykoch.

Audio prehliadky SmartGuide v Prahe motivovali návštevníkov, aby strávili 30 % času mimo preplneného centra mesta. Aplikácia turistom ponúka zaujímavé príbehy o menej známych miestach, čím ich inšpiruje k objavovaniu atrakcií mimo typických turistických hotspotov a prispieva k ekologickému turizmu. Okrem toho zaradenie okolitých destinácií medzi odporúčané ciele v aplikácii SmartGuide povzbudzuje návštevníkov, aby sa vydali do susediacich, menej preskúmaných oblastí.

Úplnú správu o správaní návštevníkov Prahy od spoločnosti SmartGuide nájdete tu.

SmartGuide's analytics tools

SmartGuide zhromažďuje údaje o nezávislých turistoch v Prahe

Skúmanie preferencií návštevníkov Prahy prostredníctvom veľkých dát

SmartGuide využíva pokročilé technológie a analytické nástroje, aby svojim partnerom poskytol podrobné informácie o záujmoch svojich používateľov v Prahe a zlepšil ich zážitky z poznávania na základe získaných údajov.

Prehľady Veľkých dát

SmartGuide využíva informačné prehľady s veľkými dátami a podrobne analyzuje kvantitatívne informácie o návštevníkoch. Tieto prehľady poskytujú údaje o pôvode návštevníkov, demografických informáciách, výbere jazyka a obľúbených miestach - ako je znázornené na obrázkoch vyššie. 

SmartGuide's data dashboards

         Kvantitatívne údaje používateľov podľa krajín 

Používaním QR kódov a NFC tagov s jedinečnými aktivačnými odkazmi na rôznych marketingových materiáloch, ktoré slúžia ako akvizičné body pre aplikáciu cestovného sprievodcu, dokáže SmartGuide identifikovať najvýkonnejšie a najmenej efektívne marketingové kanály. Tento prístup pomáha destináciám zlepšiť propagáciu ich digitálnych sprievodcov.

SmartGuide takto efektívne zhromažďuje kvantitatívne údaje a poskytuje jasný prehľad o interakciách a preferenciách používateľov. Tieto údaje následne pomáhajú destináciám efektívnejšie a strategicky sa rozhodovať a zlepšovať kvalitu svojej ponuky a služieb. 

SmartGuide's data dashboardJazyková rozmanitosť, obľúbené miesta a doba stráveného času

Zhromažďovaním a analýzou týchto údajov môže SmartGuide prispôsobiť svoje funkcie a obsah, aby lepšie vyhovovali potrebám rôznych používateľov. Tieto štatistické údaje tiež pomáhajú predpovedať trendy a budúce požiadavky moderných turistov. Aj vďaka tomu zostáva platforma dôležitým zdrojom informácií nielen pre turistov, ale aj pre destinácie, atrakcie a podniky cestovného ruchu, ktoré chcú osloviť nových návštevníkov.

SmartGuide's data dashboard

Informácie o zdrojoch návštevnosti poskytované SmartGuide

Tepelné mapy ako nástroj na pochopenie správania turistov

Heatmapy sú efektívnym nástrojom na získanie kvalitatívnych poznatkov o správaní návštevníkov v rôznych častiach mesta a v rôznych časoch. Umožňujú sledovať sezónne zmeny v rozmiestnení a záujme turistov o konkrétne destinácie, merať účinnosť zájazdov pri rozptyľovaní turistov z preplnených miest a porovnávať vzorce pohybu medzi rôznymi národnosťami.

Heatmapy zvýrazňujú oblasti, kde sa turisti najviac zdržujú, čo pomáha identifikovať, ktoré časti mesta sú najviac navštevované a v akom čase. Napríklad prehliadka Žižkova z PCT je dostupná len v angličtine, čo znamená, že americkí turisti trávia viac času v okolí Žižkova a Átria Flóry, zatiaľ čo turisti z Nemecka tieto oblasti navštevujú menej často. Podobné vzorce možno pozorovať aj pri iných prehliadkach.

SmartGuide's GPS heatmaps

    Prehliadka pražskej časti Žižkov je populárnejšia u Američanov, v porovnaní s Nemcami

Vzhľadom na to, že slovenský obsah v sprievodcovi SmartGuide je veľmi obmedzený, slovenskí turisti sa zvyčajne zdržiavajú na hlavných turistických trás a len zriedka objavujú iné časti mesta, ako napríklad Žižkov. Na rozdiel od Čechov majú Slováci väčší záujem o známe pamiatky, ako sú najužšia ulica v Prahe alebo Tančící dům.

SmartGuide's GPS heatmaps

Nedostatok slovenského obsahu sa odráža v správaní Slovákov

Tieto výsledky sú dôležité pre pochopenie toho, ako turisti z rôznych kútov sveta rozdeľujú čas strávený v meste. Napríklad, kým niektorí návštevníci, najmä zo Španielska a Talianska, navštevujú Prahu hlavne v zimných mesiacoch, nemeckí turisti často cestujú aj do ďalších českých destinácií, ako sú Plzeň a Karlove Vary.

image 123-1

Nemeckí návštevníci sa vydávajú aj do iných českých destinácií, najmä do Plzne a Karlových Varov.

Teplotné mapy SmartGuide využívajú presnú GPS geolokáciu, ktorá umožňuje sledovať pohyb turistov s presnosťou na metre. Na rozdiel od údajov z BTS systémov tieto mapy poskytujú detailné výsledky, čo pomáha identifikovať oblasti, ulice a konkrétne miesta vhodné pre ďalšie obsahové pokrytie. Týmto spôsobom podporujú udržateľné rozmiestnenie turistov po Prahe a zmierňujú preťaženie v najfrekventovanejších lokalitách.

prague heatmap cz 2023

SmartGuide si získal dôveru významných pražských atrakcií, ako sú Svet Banksyho, Clam-Gallasov palác a Národné technické múzeum. Tieto pamiatky integrovali systém SmartGuide, aby vylepšili zážitok návštevníkov. Tieto spolupráce sú tiež dôkazom dôvery v SmartGuide a schopnosti platformy poskytovať interaktívne a pútavé prehliadky.

Záver

Analýza správania používateľov aplikácie SmartGuide v roku 2023 v Prahe priniesla dve hlavné zistenia. Po prvé, aplikácie digitálnych sprievodcov významne inšpirujú turistov, aby objavovali aj menej preplnené miesta. Po druhé, dostupnosť jazykovo špecifického obsahu výrazne ovplyvňuje, ako rôzne národnosti mesto skúmajú .

Údaje ukazujú, že rôzne skupiny návštevníkov reagujú na rozdielne typy obsahu, čo zdôrazňuje potrebu prispôsobených informácií a prehliadok pre rôzne publikum. SmartGuide celkovo ponúka hlbšie pochopenie správania sa turistov v Prahe, čím môže významne pomôcť podporiť udržateľnosť cestovného ruchu v meste.

Ste pripravení využiť prehľad veľkých dát aj pre svoju destináciu? Kontaktujte nás teraz!